เพลงที่ขอ : สวัสดีปีใหม่ 2562 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข เกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาประการ
ชื่อผู้ขอ : อิงดอยเรดิโอ เวลา : 18:43:24