เพลงที่ขอ : บาปบริสุทธิ์ ไวพจน์
ชื่อผู้ขอ : วิหค เวลา : 23:32:16

เพลงที่ขอ : สวัสดีทุกคนค่ะ
ชื่อผู้ขอ : รักใน...เสียงเพลง เวลา : 11:09:47

เพลงที่ขอ : บาร์หัวใจ
ชื่อผู้ขอ : วิว คอฟฟี่ เวลา : 17:12:02

เพลงที่ขอ : แม่สาย - ศรีสุดา เริงใจ ขอบคุณครับ
ชื่อผู้ขอ : กามนิตหนุ่ม เวลา : 22:48:28

เพลงที่ขอ : ทุยใจดำ
ชื่อผู้ขอ : ปราค์ เวลา : 09:37:01

เพลงที่ขอ : :)
ชื่อผู้ขอ : prang เวลา : 17:20:30