เพลงที่ขอ : ต่อไปนี้นะ นิโคล เทริโอ
ชื่อผู้ขอ : คนที่ค่อยฟัง เวลา : 10:08:46

เพลงที่ขอ : ไม่อยากเป็นแบบนี้-หญิง รฐา
ชื่อผู้ขอ : 23456 เวลา : 09:20:42